Loading...
KOREPETYCJE2019-01-03T19:45:34+00:00

NASZE ZAJĘCIA

Odwołanie zajęć powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem.
W innym wypadku zostaną one uznane za zrealizowane.

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej

 • Dzięki różnorodnym metodom i indywidualnemu podejściu wprowadzamy dziecko w świat matematyki bez narażania go na stres i blokadę.
 • W początkowym etapie nauki matematyki dziecko łatwo jest zniechęcić jak również ponownie matematyką zainteresować.
 • Naszym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji w której dzieci przestaną się bać matematyki a dzięki nauce i zrozumieniu będą się cieszyć z sukcesów w nauce.
 • Na pierwszych zajęciach poznajemy dziecko  oraz dyskretnie odnajdujemy braki w wiedzy i pracujemy nad ich wyrównaniem.
 • Dopiero wtedy, kolejnym etapem zajęć będzie praca nad bieżąco realizowanym materiałem szkolnym.
 • Wszystkie materiały edukacyjne uczniowie dostają na zajęciach.

Zajęcia dla uczniów szkoły gimnazjalnej

 • Gimnazjum MIMO OSTATNICH TRZECH LAT ISTNIENIA jest jednym z najważniejszych etapów edukacji. Uczeń małymi krokami jest przygotowywany do egzaminu dojrzałości. Materiał w gimnazjum jest rozszerzeniem materiału szkoły podstawowej a równocześnie podbudową materiału realizowanego w szkole średniej. Gimnazjum nie przewiduje wyrównania braków z podstawówki lecz jedynie rozszerzenie wiedzy. Jeżeli braki z zakresu szkoły podstawowej występują w gimnazjum należy je bezwzględnie i bezzwłocznie uzupełnić bo w przeciwnym razie uczniowie bardzo szybko zniechęcają się co w konsekwencji prowadzi do nawarstwienia się zaległości które w późniejszym etapie edukacji jest trudno nadrobić.
 • Celem zajęć dla gimnazjalistów jest przede wszystkim wyrównanie zaległości ze szkoły podstawowej oraz rozumienie bieżącego materiału pozwalającym w szkole średniej kontynuację nauki bez stresu i na solidnych podstawach.
 • Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz grupowo.
 • Wszystkie materiały edukacyjne uczniowie dostają na zajęciach.

Zajęcia dla uczniów szkoły średniej oraz dla maturzystów

 • Szkoła średnia jest najważniejszym etapem edukacji. Uczeń przez trzy lata (od przyszłego roku 4 lata) przygotowuje się do najważniejszego egzaminu – matury. Od 2010 roku matura z matematyki jest obowiązkowa. Wyniki matur z matematyki pokazują, że zdający mają skumulowane braki z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej. Brak systematyczności lub zrozumienia matematyki na kolejnych etapach edukacji, skutkuje brakami w wiedzy i umiejętności, co nie pozwala uczniom na przyswojenie nowych tematów.
 • Matematyka to przede wszystkim myślenie matematyczne. Logiczne myślenie, myślenie oparte na wiedzy i zrozumieniu.
 • Matematyka to nie schemat, dopasowanie zadania do wzoru. Takie przygotowanie się do egzaminów maturalnych w dużej części zawodzi, jeżeli to samo zadanie jest inaczej sformułowane i odbiega od wyuczonego schematu, uczniowie zaczynają mieć problemy z rozwiązaniem zadania. Dlatego na zajęciach kładziemy nacisk by zadania dokładnie czytać i zrozumieć a nie ulegać schematom bez zastanowienia.
 • Nasze zajęcia nie są prowadzone według z góry założonego sztywnego programu. W pierwszej kolejności poznajemy ucznia, jego mocne i słabe strony. Na tej podstawie dobieramy grupy uczniów, odpowiednie materiały i zakres zajęć. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie tematów i działów, które sprawiają uczniom problemy.
 • Wszystkie materiały edukacyjne uczniowie dostają na zajęciach.

WSPARCIE – KORKI S.O.S

 • pojedyncze lub nieregularne zajęcia
 • powtórka materiału
 • przygotowanie do sprawdzianu
 • pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych

LEKCJE INDYWIDUALNE – KORKI CLASIC

 • cykliczne, co tygodniowe zajęcia pomocne w zrozumieniu bieżącego materiału
 • uzupełnienie wiedzy matematycznej
 • przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek
 • pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych

ZAJĘCIA GRUPOWE – KORKI GRUPA

 • cykliczne, co tygodniowe zajęcia dla uczniów na wyrównanym poziomie z zakresu materiału bieżącego oraz repetytorium z określonych działów np. funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, trygonometria itp.

EFEKTYWNOŚĆ – KURSO KORKI

 • kursy są zajęciami składającymi się z wykładów i ćwiczeń dla grup
 • planowane uruchomienie:
  • kursu przygotowawczego DO MATURY – SEMESTRALNY trwający 4 miesiące
  • kursu przygotowawczego DO MATURY – ROCZNY trwający 8 miesięcy
  • kursu przygotowawczego DO MATURY POPRAWKOWEJ
  • kursu przygotowawczego do egzaminu GIMNAZJALNEGO
 • inne kursy w zależności od potrzeb uczniów